KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Meghívunk minden egyesületi tagot, a Csepel Evezős Klub Sportegyesület 2022. évi tisztújító közgyűlésére, amelynek

  • helyszíne: 1213. Bp., Gubacsi hídfő, Csepeli evezőstelep, tornaterem
  • ideje: 2022. május 19. 17 óra

A közgyűlés tervezett napirendje:

  1. Az Elnökség 2021. évi beszámolója
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése
  3. A beszámoló elfogadása
  4. A veszélyhelyzet alatt hozott döntések jóváhagyása
  5. Tájékoztató az Egyesület 2022. évi programjáról
  6. A CSEK SE 2022. évi költségvetése
  7. Tisztségviselők választása
  8. Egyebek

Amennyiben a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes a közgyűlés, vagyis nincs jelen a klubtagok 50 %-a + 1 fő, akkor egy ismételt közgyűlést tartunk 30 perccel később, vagyis 2022. május 19. 17 óra 30 perc kezdettel.

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.

A CSEK SE elnöksége 2022. április 05-i elnökségi ülésének határozata szerint az új tisztségviselők megválasztásának előkészítésére jelelölő bizottságot kér fel.

A jelölőbizottság tagjai: Ifj. Pergel László (elnök), Bene László, Sinka Flóra

Az elnökségi tagnak (elnök, elnök helyettesek és titkár) jelölt személyekre vonatkozó javaslatokat legkésőbb a Közgyűlést megelőző nap 17.00-ig  kérjük a jelölőbizottság részére írásban eljuttatni.

Minden egyesületi tag javasolhat napirendi pontot a közgyűlés előtti 8. napig írásban a csepelek@gmail.com e-mail címen, vagy át lehet adni bármelyik elnökségi tagnak személyesen. Ezt követően, ha a tagság többsége támogatja, a közgyűlés a javaslatot beveszi a napirendi pontok közé.

Budapest, 2022. április 19.

                                                                                                          Csaba Zoltán

                                                                                                               elnök

                                                                                                                 s.k.