Meghívó – Közgyűlés 2024. május 15.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Egyesületi Tagok!

Meghívunk minden egyesületi tagot, a Csepel Evezős Klub Sportegyesület 2024. évi éves rendes
közgyűlésére, amelynek
– helyszíne: 1213. Bp., Gubacsi hídfő, Csepeli evezőstelep,
– ideje: 2024.május 15. 17.00 óra
A közgyűlés tervezett napirendje:

 1. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítő tagok megválasztása
 2. Az Elnökség 2023. évi beszámolója
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése, és annak elfogadása
 4. Az éves beszámoló és mérleg elfogadása
 5. Tájékoztató az Egyesület 2024. évi programjáról, a CSEK SE 2024. évi költségvetésének
  elfogadása
 6. Új elnökségi tag választása – id. Pergel László lemondása miatt
  Jelölt: Ketykó Zsolt
 7. Egyebek
  Amennyiben a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes a közgyűlés, vagyis nincs jelen a
  klubtagok 50 %-a + 1 fő, akkor egy ismételt közgyűlést tartunk 30 perccel később, vagyis 2024.május
 8. 17 óra 30 perc kezdettel.
  A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.
  Minden egyesületi tag javasolhat napirendi pontot a közgyűlés előtti 8. napig írásban
  a csekelnokseg@gmail.com  e-mail címen, vagy át lehet adni bármelyik elnökségi tagnak
  személyesen. Ezt követően, ha a tagság többsége támogatja, a közgyűlés a javaslatot beveszi a
  napirendi pontok közé.
  Budapest, 2024. április 28.
                                                                                                            dr. Simon Gábor
                                                                                                                 elnök
                                                                                                                   s.k.